Felhasználási feltételek

1. Feltételek
Az oldal használatával úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta ezeket a Felhasználási feltételeket, illetve a vonatkozó törvényeket és rendeleteket, valamint egyetért azzal, hogy Önt terheli a felelősség a vonatkozó helyi törvényeknek való megfelelésért. Amennyiben Ön nem ért egyet jelen Feltételek bármelyikével, akkor a holnap használata, illetve a honlapra való belépés az Ön számára nem megengedett.


2. Licenchasználat
Ezúton engedélyezzük a VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalán található anyagok (információ vagy szoftver) egy példányban történő ideiglenes letöltését, annak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintését. Az engedély licenchasználatra és nem tulajdonjog átruházására vonatkozik; jelen licenc alapján Ön nem jogosult:
az anyagokat módosítani vagy másolni;
az anyagokat kereskedelmi céllal felhasználni illetve nyilvánossá tenni (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi céllal);
a VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalán található bármely szoftver visszafordítását vagy megfejtését megkísérelni;
szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést eltávolítani az anyagokról; vagy
az anyagokat további személynek átadni vagy azokat "tükrözni" egy másik szerveren.
Ez a licenc automatikusan megszűnik, amennyiben Ön megsérti bármelyik korlátozást, illetve a VENUS PUZZLE s.r.o.-nak bármikor jogában áll a licencet megszüntetni. Az anyagok megtekintését követően illetve jelen licenc megszüntetését követően Ön köteles a letöltött anyagokat megsemmisíteni, függetlenül attól, hogy azok elektronikus vagy nyomtatott formában vannak-e.


3. Felelősséget kizáró jogi nyilatkozat
A VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalán található anyagok tájékoztató jellegűek.  A VENUS PUZZLE s.r.o. nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és ezennel lemond, illetve semlegesít minden egyéb garanciát, beleértve többek között a vélelmezett garanciát illetve a piacképességre, az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, valamint a szellemi tulajdon meg nem sértését valamint egyéb jogsértéseket. A VENUS PUZZLE s.r.o. továbbá nem vállal szavatosságot és garanciát az internetes honlapján található, az anyagokhoz más módon kapcsolódó, vagy a weboldalhoz kapcsolódó más oldalakon található anyagok pontosságáért, várható eredményéért vagy megbízhatóságáért.


4. Korlátozások
A VENUS PUZZLE s.r.o. vagy beszállítói semmilyen esetben nem tartoznak felelősséggel azért, hogy Ön a VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalát vagy a weboldalon található anyagokat használta vagy nem tudta használni (beleértve többek között az elmaradt adat vagy nyereség kárát vagy az üzemszünetből származó kárt), abban az esetben sem, amennyiben a kár lehetséges bekövetkezéséről a VENUS PUZZLE s.r.o.-t vagy annak meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett szavatosság korlátozását illetve a következményi vagy véletlen károkra vonatkozó felelősség korlátozását, fenti korlátozások adott esetben Önre nem vonatkoznak.


5. Revíziók és hibajegyzék
A VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalán megjelenő anyagok tartalmazhatnak technikai, tipográfiai vagy fotográfiai hibákat. A VENUS PUZZLE s.r.o. nem garantálja, hogy a honlapján található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A VENUS PUZZLE s.r.o. a weboldalán található anyagokat bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja, azok aktualizálásra azonban nem vállal kötelezettséget.


6. Hivatkozások
A VENUS PUZZLE s.r.o. nem vizsgálta felül az összes oldalt, amelyhez weboldala linkeken keresztül kapcsolódik és tartozik felelősséggel a kapcsolódó weboldalak tartalmáért. A linkekre való hivatkozás nem jelenti a VENUS PUZZLE s.r.o. jóváhagyását. A kapcsolódó weboldalt a felhasználó saját felelősségére használhatja.


7. Képek szerzői jogvédelme
Ügyfeleink tudomásul veszik, hogy cégünk szerzői jogvédelem alatt álló képeket nem másol ajándéktárgyra, azokra nem nyomtat/alkalmaz effekteket, függetlenül attól, hogy elektronikus vagy postai úton kerülnek megküldésre. A professzionális fényképek rendszerint a fényképész szerzői jogvédelme alatt állnak, kizárólag a fényképész engedélyével másolhatók, a másolásnak a legtöbb esetben ára van. Az illegális másolás miatt a fényképész jogi lépéseket tehet. Amennyiben Ön megbízást ad fényképes ajándéktárgy készítésére és ehhez fényképet küld helyreállításra vagy sokszorosításra cégünknek, úgy tekintjük, hogy Ön nyilatkozik arról, hogy cselekedetével szerzői jog nem sérül. Cégünk abban az esetben sem tartozik felelősséggel, ha Ön vagy harmadik fél szerzői jogot sért és a Venus Puzzle előre látta a kárt vagy veszteséget illetve annak lehetőségéről a VENUS PUZZLE-t tájékoztatták.
A szerzői jogi követelésekért minden esetben a vevő felel.


8. A weboldal felhasználási feltételeinek módosítása
A VENUS PUZZLE s.r.o.-nak jogában áll jelen felhasználási feltételeket bármikor értesítés nélkül módosítani. Az oldal használatával úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta az aktuálisan érvényes Felhasználási feltételeket.


9. Irányadó jog
A VENUS PUZZLE s.r.o. weboldalával kapcsolatos követelések minden esetben az Európai Unió és Szlovákia joghatósága alá tartoznak, függetlenül a jogszabályok közötti kollíziótól.
Weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételek.


10. Szállítás és vám
A vám- illetve adóterhek megfizetéséért minden esetben a címzett felel. A címzettet behozatali vámok és adók terhelhetik, ezeket akkor vetik ki, amikor a szállítmány a fogadó országba érkezik. Tapasztalataink szerint Európában, az USA-ban és Kanadában a "karton puzzle" termék importját nem terhelik adók, díjak. A vámkezeléssel kapcsolatos további díjak a vevőt terhelik, mivel ezek befolyásunkon kívül esnek. A vámpolitika országonként eltérő; további információkért lépjen kapcsolatba a helyi vámhivatallal.

Vállalati kapcsolatok:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Szlovákia

URL: www.venuspuzzle.hu
ID: 44690347
tel: +421 949 515910